انجمن مهندسی روسازی ایران- عضویت حقیقی
عضویت حقیقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مزایای عضویت  یک عضو حقیقی انجمن مهندسی روسازی ایران

  • ارسال خبرنامه و نسخه الکترونیکی نشریه انجمن
  • معرفی و درج نام ومشخصات در مجله انجمن
  • راهنمایی در انجام پایان نامه و تحقیقات

حق عضویت سالانه

  • حق عضویت سالانه برای اعضای پیوسته 200,000 ریال
  • حق عضویت سالانه برای اعضای دانشجویی(کارشناسی) 100,000 ریال
  • اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 برای ثبت نام در پایگاه و عضویت اعضای حقیقی (افراد) اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی روسازی ایران:
http://peai.ir/find.php?item=1.100.23.fa
برگشت به اصل مطلب