انجمن مهندسی روسازی ایران- عضویت حقوقی
عضویت حقوقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

مزایای عضویت یک عضو حقوقی انجمن مهندسی روسازی ایران

  • ارسال خبرنامه و نسخه الکترونیکی نشریه انجمن
  • درج نام و لوگوی شرکت در سایت انجمن
  • راهنمایی در انجام  تحقیقات

 

حق عضویت سالانه

  • حق عضویت سالانه برای اعضای حقوقی 3,000,000 ریال


برای عضویت اعضای حقوقی اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی روسازی ایران:
http://peai.ir/find.php?item=1.101.24.fa
برگشت به اصل مطلب