انجمن مهندسی روسازی ایران- اخبار پایان نامه‌ها
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مشخصات رفتاری قیر های بازیافتی همراه با ترکیبات مخلوطهای آسفالتی گرم  روز یکشنبه03/10/91 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد. برای جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی روسازی ایران:
http://peai.ir/find.php?item=1.107.58.fa
برگشت به اصل مطلب