انجمن مهندسی روسازی ایران- پرداخت حق عضویت
پرداخت حق عضویت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای محترم انجمن از طریق روش های زیر برای پرداخت حق عضویت (جدید یا تمدید) می توانند عمل نمایند.

•  پرداخت از طریق بانک

        با مراجعه به یکی از شعب بانک تجارت، مبلغ حق عضویت خود را به شماره حساب جاری 0063610720 بانک تجارت شعبه فتحی شقاقی کد 311 به نام انجمن مهندسی روسازی ایران  واریز  و شماره پرداخت را به ایمیل  انجمن(peai.iran@gmail.com)  و یا به شماره نمابر 88201436(021) ارسال نمایید.

در صورت نیاز با شماره  زیر تماس حاصل فرمایید

09039811715 مهندس مرتضی قنبری

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی روسازی ایران:
http://peai.ir/find.php?item=1.111.30.fa
برگشت به اصل مطلب