انجمن مهندسی روسازی ایران- اخبار انجمن
جلسه هیئت مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

AWT IMAGEبه استحضار اعضای هیئت مدیره می رساند در راستای ارائه گزارش از عملکرد و فعالیت های اخیر انجمن مهندسی روسازی ایران و تصمیم گیری در باب مسائل جدید انجمن ، جلسه ای  در روز چهارشنبه به تاریخ 25/5/91 ساعت 6:30 بعدظهر در دبیرخانه انجمن مهندسی روسازی ایران واقع در ساختمان B دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر اتاق 208برگزار می‌گردد.  
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی روسازی ایران:
http://peai.ir/find.php?item=1.61.33.fa
برگشت به اصل مطلب