انجمن مهندسی روسازی ایران- اخبار انجمن
جلسه هیئت مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۸/۳ | 
AWT IMAGEبه استحضار اعضای هیئت مدیره می رساند در راستای بررسی مسائل جاری انجمن و انتخابات هیئت مدیره، جلسه ای  در روز چهارشنبه به تاریخ 8/8/91 ساعت 17 بعد از ظهر در دبیرخانه انجمن مهندسی روسازی ایران واقع در ساختمان B دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر اتاق 208 برگزار می‌گردد. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی روسازی ایران:
http://peai.ir/find.php?item=1.61.43.fa
برگشت به اصل مطلب