انجمن مهندسی روسازی ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
نمایشگاه راه و شهرسازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سومین نمایشگاه راه و شهرسازی

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، حبیب خراسانی برگزاری نمایشگاه هایی از این دست را در سنجش نحوه ی عملکرد ارکان مختلف دولت توسط کارشناسان و صاحب نظران امر بسیار موثر دانست و افزود: با استفاده از فرصت این نمایشگاه مسئولان و مجریان امر به نقاط ضعف و قوت عملکرد خود پی خواهند برد و برنامه ریزی های لازم جهت رشد و تعالی و تحقق اهداف تعیین شده انجام خواهند داد.
مدیرکل روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه حضور این شرکت در نمایشگاه را بسیار پرقوت عنوان کرد و گفت: مجموعه شرکت از این بستر برای ارائه اقدامات صورت گرفته در یک سال اخیر در زمینه توسعه زیرساخت های حمل و نقل بهره خواهد برد و با همکاری بخش خصوصی آخرین پیشرفت ها و نوآوری های محققان و نخبگان در حوزه زیربناهای حمل و نقلی ارائه خواهد کرد.
وی یادآور شد: سومین نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی 23 تا 26 آذرماه برگزار می‌شود و از این لحاظ اختتامیه نمایشگاه را 26 آذر در نظر گرفته شده است که در هفته حمل و نقل از 26 آذر تا یک دی به افتتاح پروژه‌های حمل و نقلی اختصاص خواهد یافت.

خراسانی برگزاری نشست های تخصصی و مطبوعاتی و کارگاه های آموزشی را از برنامه های جنبی این دوره از نمایشگاه راه و شهرسازی بیان کرد و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل را از دیگر مزایای برگزاری این نمایشگاه دانست.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی روسازی ایران:
http://peai.ir/find.php?item=1.62.50.fa
برگشت به اصل مطلب